Asian-Pacific Congress of Medical Physics 2008, Taipei, Taiwan
June 21 - 22, 2008

Home Program Faculty Registration
Sponsors Committees Contact us Accommodation

 

Scientific Committee

 
Co-Chair: C-M Charlie Ma, Chen Chui
 
Members: Jim Chu, David Huang, Allen Li, Cheng Saw, Almon Shiu, Andy Wu, Raymond Wu
 
Jack Yang, Fang-Fang Yin, Sang-hue Yen, Chien-yi Yeh, Chung-chi Lee, An-Cheng Shiau

Program Committee

 

Co-Chair: Cheng Saw, Chien-yi Yeh
   
 
Members: C-M Charlie Ma, Andy Wu, Chung-chi Lee, Shiu-chen Jeng
   

Organizing Committee

 
Co-Chair: Andy Wu, Ti-chuang Chiang
 
Members: Maria Chan, Hank Chen, Charlie Ma, Cheng Saw
 
Zhiheng Wang, Jack Yang, Ngot-Swan Chong, Yuh-lin Lee

Secretariat

Maria Chan, Zhiheng Wang, Ti-chuang Chiang